Stacks Image 5
Bladet Motgift kommer ut med fire nummer pr år. Det er en god kanal for oppdatering på narkotikafeltet. Medlemmer og støttemedlemmer av  NNPF mottar bladet i posten.

Grafisk produksjon: vinceweb.no